Aktuální uzavírky, omezení

Rekonstrukce komunikace a mostů - Bělohorská

Aktualizace:

II. etapa

V rámci II. etapy dojde v termínu 4.9. - 21.9.2020 k částečnému omezení dopravy v ulici Bělohorské v úseku ulic Jedovnická - Podstránská, kde bude obousměrný provoz zachován v režimu 1+1. Uzavřena bude nájezdová větev na silnici I/50 Ostravská (směr centrum).

Stavební práce budou probíhat ve dvou úsecích v blízkosti křižovatky Bělohorská x Jedovnická a v blízkosti křižovatky Bělohorská x Podstránská.

Pozn.: termíny jednotlivých etap se mohou v návaznosti na stavební práce měnit.

Příloha: 

ikona Dopravní značení-Bělohorská_2_etapa (PDF 1.93 MB)

ikona Mapka-situace-Bělohorská_2_etapa (PNG 120.62 kB)

 

Popis akce

Jedná se o rekonstrukci silnice č. II/373 v ulici Bělohorská v úseku ul. Jedovnická – ul. Olomoucká. Součástí stavby je rekonstrukce mostů, která bude prováděna po polovinách vozovky. V rámci této akce dojde k i rekonstrukci přechodu pro chodce u zastávky MHD Podstránská, kde bude vybudován nový středový ochranný ostrůvek a přechod pro chodce bude řízen pomocí světelného signalizačního zařízení (semafor).

Stavba bude probíhat za omezeného provozu na silnici II/373 ve 4 etapách za částečné a úplné uzavírky. Doba realizace je plánována na 2 roky.

Termín zahájení: 07/2020
Termín ukončení: 12/2021
Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.
Dopravní značení: ZNAKOM, s.r.o.