Aktuální uzavírky, omezení

Ulice Šlapanická

Rekonstrukce komunikace a mostů

Termín zahájení: 12.09.2021

Termín ukončení: 30.11.2021

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.

Popis:

Jedná se o rekonstrukci silnice č. III/15286 v ulici Šlapanické v úseku ul. Matlachova - město Šlapanice, jejíž předmětem je oprava povrchu vozovky.

Doprava je řešena zjednosměrněním komunikace Šlapanické ve směru od Slatiny.

Odpovědná osoba za stavbu: STRABAG a.s., Ing. David Tejkal, t.č. 734 397 818

 

ikona 04a Šlapanická-výkres (PDF 4.6 MB)

Ulice Černovičky

Rekonstrukce vodovodu - ul. Černovičky

 

Jedná se rekonstrukci vodovodu na ulici Černovičky v Brně.

Práce budou probíhat ve dvou etapách, které se dělí na další části. Práce na etapě 1 začnou 26.7.2021, dále 30.8.2021 začnou práce na etapě 2 a konec prací bude cca za 120 dnů. V etapě 1–A a B budou práce probíhat formou pracovního místa v křižovatce, kdy bude vždy zajištěn jeden jízdní pruh o šířce 3,5 m, příp. 3,0 m.

Práce v obydlené části ulice Černovičky budou probíhat za úplné uzavírky po částech a zde bude zakázán vjezd vozidel mimo vozidla s povolením stavby.

 

Termín realizace: 26.7.2021 – 21.11.2021

Etapa 1: od 26.7.2021 do 21.11.2021

Etapa 2: od 30.8.2021 do 21.11.2021

 

Zodpovědná osoba:

Jan Útrata, tel.: 797 970 442, email: utrata@dsbrno.cz

Investor: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Dopravní značení: DoZBos, s.r.o.

 

 

Oprava komunikace:

Od 3/2022 jsou naplánovány stavební práce spojené s rekonstrukcí povrchu komunikace na části ulice Černovičky. Komunikace v daném prostoru bude řešena jako obytná zóna, vjezd do obytné zóny bude upraven zvýšeným dopravním prahem. V ulici budou nově navržena parkovací stání dle prostorových možností. Stavba naváže na výměnu vodovodu.

Investorem je spol. Brněnské komunikace a.s.

 

ikona Situace (PDF 2.1 MB)

Ulice Tuřanka

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Termín zahájení: 01.04.2021

Termín ukončení: 30.11.2021

Investor: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Popis:

Jedná se o rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Tuřanka, v úseku ul. Řípská - Kikrleho, která je zahájena od 1.7.2021.

V předstihu byla provedena rekonstrukce plynovodu (GasNet, s.r.o.) a to v plánovaném termínu od 1.4. do 30.6.2021.

Doprava bude řešena za úplné uzavírky, mimo vozidla MHD. Výluka MHD v uzavřeném úseku je od 1.7.2021.

Objízdná trasa je vedena přes: Hviezdoslavova - kruhový objezd u Lidlu - Řípská.

 

Dále dojde k zákazu vjezdu vozidel mimo dopravní obsluhu* zejména do ulic Matlachova, Přemyslovo nám., Kikrleho, Za Kostelem a Šmahova.

V příloze jsou znázorněny možné příjezdové trasy do jednotlivých ulic.

 

*) tento zákaz se netýká bydlících v MČ Brno-Slatina, resp. řidičů, kteří mají za dopravní značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost a dále vozidel zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby vč. vozidel taxislužby.

 

 ikona 02a Tuřanka-výkres (PDF 7.12 MB)

 

Ulice Bělohorská

Rekonstrukce komunikace a mostů

Termín zahájení: 06.07.2020

Termín ukončení: 30.11.2021

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.

Popis:

Jedná se o rekonstrukci silnice č. II/373 a mostů v ulici Bělohorská v úseku ul. Jedovnická - Olomoucká. Součástí stavby je i rekonstrukce přechodu pro chodce u zastávky MHD Podstránská (výstavba středového ostrůvku a semaforu). S ohledem na složitost akce bude výstavba probíhat za omezeného provozu ve 4 etapách ve 2 stavebních sezónách.

V rámci poslední etapy probíhá od 25.6.2021 dopravní omezení v úseku ul. Ostravská - Jedovnická, za částečné uzavírky v režimu 1+1, ve směru od Slatiny provoz převeden do protisměru.

 

ikona 03a Bělohorská-výkres (PDF 1.97 MB)

ikona 03b Bělohorská-výkres2 (PDF 1.51 MB)