Aktuální uzavírky, omezení

Ulice Vyškovská - rekonstrukce komunikace

Akce: Rekonstrukce ulice Vyškovské

Popis: Jedná se o rekonstrukci komunikace Vyškovské v úseku BD Tilhonova č. 66 - Vlnitá č. 19. Předmětem prací je výměna povrchu vozovky z důvodu špatného technického stavu.

Termín zahájení: 05.08.2022

Termín ukončení: 30.09.2022

Zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.

 

Omezení: Úplná uzavírka komunikace vč. vjezdů/výjezdů do/z garáží.

 

Dopravní značení: ZNAKOM s.r.o.

Příloha: ikona Přechodné dopravní značení (PDF 1.04 MB)

Ulice Řípská - doplňková diagnostika

Akce: Řípská - doplňková diagnostika, D1

Popis: Zajištění diagnostických prací na mostní konstrukci dálničních mostů ev. č. D1-243..1 a D1-243..2, jenž bude realizována ze silnice III/15289, v prostoru MÚK Brno-Slatina (EXIT 201). Stavba je rozdělena do 2 etap.

Termín: 1. etapa: 06.08. – 07.08.2022 (náhr. termín 20.08.-21.08.), 2. etapa: 13.08. – 14.08.2022 (náhr. termín 27.08.-28.08.)

Investor/žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel: SHP TS s.r.o.

Kontakt: Ing. Hustý, t.č. 604 509 444

Omezení: Částečná uzavírka - doprava vedena pod dálničními mosty v režimu 1+1.

 

Dopravní značení: ZNAKOM s.r.o.

Příloha:

ikona D1-243 Řípská - doplňková diagnostika --- ETAPA I. (PDF 745.51 kB)
ikona D1-243 Řípská - doplňková diagnostika --- ETAPA II. (PDF 654.87 kB)

Uzavírka - Přípojka plynu, Ondřeje Veselého 8

Akce: Přípojka plynu – Ondřeje Veselého 8

Popis: Realizace přípojky plynu v rámci novostavby rodinného domu na adrese Ondřeje Veselého 8.

Termín zahájení: 01.07.2022

Termín ukončení: 31.07.2022

Zhotovitel: STAVOS Brno, a.s.

Kontakt: Ing. Zvejška, t.č. 724 012 034

Omezení: Úplná uzavírka části (před čp. 8) ulice Ondřeje Veselého po dobu max 2 týdny.

 

Dopravní značení: SIGNEX spol. s r. o.

Příloha: ikona Ulice Ondřeje Veselého, přípojka plynu (PDF 1.51 MB)

Ulice Šmahova - vybudování chodníku

Akce: Vybudování chodníku - Šmahova

Popis: Vybudování nového chodníku pro pěší a osazení sloupů veřejného osvětlení v ul. Šmahova v úseku Křehlíkova-Moutnická

Termín zahájení: 16.05.2022

Termín ukončení: 31.08.2022

Investor/žadatel: Městská část Brno-Slatina

Zhotovitel: Jihomoravská stavební s.r.o.

Kontakt: Milan Kohoutek, tel.: 778 000 175

Omezení: Částečná uzavírka - zúžení šířky vozovky pro průjezd vozidel, omezení parkovacích míst z důvodu pracovního místa a zařízení staveniště.

 

Dopravní značení: ZNAKOM s.r.o.

Příloha:  ikona Šmahova - vybudování chodníku --- DIO (PDF 714.27 kB)

Souvislá údržba vozovky - Přemyslovo nám.

lice Přemyslovo náměstí

Akce: Souvislá údržba vozovky - Přemyslovo nám.

Popis: Oprava povrchu vozovky, výměna obrubníků. Akce rozdělena do 2 etap.

Termín zahájení: 09.05.2022

Termín ukončení: 18.06.2022

Investor/žadatel: Brněnské komunikace a.s.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kontakt: Ing. Charvát, tel.: 727 979 993

Omezení: 1) Částečná uzavírka - zachování jednosměrného provozu (od ul. Tilhonova). Objízdná trasa od ul. Tuřanka vedena přes ul. Mikulčická - Zlínská.

2) Omezení kolmých a podélných parkovacích stání v celém úseku komunikace vč. nájezdů a výjezdů k BD/RD.

3) Výjezd z ul. Budínské pouze doleva do ul. Tuřanka.

4) V rámci jedné etapy nepůjde odbočit do ul. Zemanova (nájezd/výjezd ul. Tuřanka).

Dopravní značení: ZNAKOM s.r.o.

Příloha:

ikona Přemyslovo náměstí - SÚV - DIO (PDF 3.65 MB)

ikona Přemyslovo_nám - OT (PNG 227.19 kB)

 

Ulice Bedřichovická, Mikulčická

 

Akce: Novostavba DPS, Bedřichovická 19

Popis: výstavba nového Domu s pečovatelskou službou

Termín zahájení: 01.02.2022

Termín ukončení: 30.11.2022

Investor/žadatel: Statutární město Brno

Kontaktní osoba: Ing. Kunc, t.č. 724 529 411

Omezení: omezení parkovacího pásu na silnici v ul. Bedřichovické, omezení parkování mezi bytovými domy v ul. Mikulčické, výjezd vozidel stavby

Dopravní značení: ZNAKOM s.r.o.

Příloha:  ikona Novostavba DPS, Bedřichovická 19 (PDF 2.22 MB)

 
lice Budínská, MatlAkce: Kabelové vedení NN - Budínská, Matlachova

Popis: výměna kabelů nízkého napětí

Termín zahájení: 07.03.2022

Termín ukončení: 31.05.2022

Investor/žadatel: EG.D, a.s.

kontaktní osoba: Bc. Fukan, t.č. 607 667 931

Omezení: uzavírka chodníku v ul. Matlachově a Budínské, omezení parkování v ul. Budínské

Dopravní značení: SIGNEX, spol. s r.o.

Ulice Budínská, Matlachova

 

Akce: Kabelové vedení NN - Budínská, Matlachova

Popis: výměna kabelů nízkého napětí

Termín zahájení: 07.03.2022

Termín ukončení: 31.05.2022

Investor/žadatel: EG.D, a.s.

kontaktní osoba: Bc. Fukan, t.č. 607 667 931

Omezení: uzavírka chodníku v ul. Matlachově a Budínské, omezení parkování v ul. Budínské

Dopravní značení: SIGNEX, spol. s r.o.

Příloha: ikona Kabelové vedení NN - Budínská, Matlachova (PDF 4 MB)

 

Ulice Zlínská

 

Akce: Stavba rodinného domu, ul. Zlínská

Popis: přípojky inženýrských sítí

Termín zahájení: 01.03.2022

Termín ukončení: 31.05.2022

Investor/žadatel: STAVOREAL Brno, a.s.

Kontaktní osoba: Ing. Müller, t.č. 548 534 359

Omezení: částečné omezení na komunikaci Zlínské v obou směrech, omezení parkovací plochy, chodníku a zastávky MHD v ul. Zlínské (max 1 měsíc)

Dopravní značení: SIGNEX, spol. s r.o.

Příloha: ikona Stavba rodinného domu, ul. Zlínská, přípojky inženýrských sítí (PDF 1.86 MB)

 

Ulice Dědická

 

Akce: Oprava střechy - Dědická 31, 33, 35

Popis: oprava a zateplení střechy bytového domu

Termín zahájení: 15.03.2022

Termín ukončení: 15.05.2022 *

Investor/žadatel: Společenství vlastníků Dědická 31, 33, 35

Kontaktní osoba: Svoboda, t.č. 723 767 877

Omezení: omezení parkování před BD v ul. Dědické

*) zábor pro jeřáb v termínu 15.03.2022 - 31.03.2022

Dopravní značení: ZNAKOM s.r.o.

Příloha: ikona Dědická 31, 33, 35, oprava a zateplení střechy bytového domu (PDF 571.73 kB)

 

Ulice Šmahova

 

Akce: DTS Doležel – realizace kabelového vedení, ul. Šmahova

Popis: realizace kabelového vedení VN a NN

Termín zahájení: 01.04.2022

Termín ukončení: 31.05.2022

Investor/žadatel: EG.D, a.s.

Kontaktní osoba: Bc. Fukan, t.č. 607 667 931

Omezení: částečné omezení na komunikaci Šmahova a Drážní, zákaz zastavení v úseku ul. Šmahova

Dopravní značení: SIGNEX, spol. s r.o.

Příloha: ikona Šmahova, realizace kabelového vedení VN a NN (PDF 1.53 MB)