Aktuální uzavírky, omezení

Ulice Černovičky

Rekonstrukce vodovodu - ul. Černovičky

 

Jedná se rekonstrukci vodovodu na ulici Černovičky v Brně.

Práce budou probíhat ve dvou etapách, které se dělí na další části. Práce na etapě 1 začnou 26.7.2021, dále 30.8.2021 začnou práce na etapě 2 a konec prací bude cca za 120 dnů. V etapě 1–A a B budou práce probíhat formou pracovního místa v křižovatce, kdy bude vždy zajištěn jeden jízdní pruh o šířce 3,5 m, příp. 3,0 m.

Práce v obydlené části ulice Černovičky budou probíhat za úplné uzavírky po částech a zde bude zakázán vjezd vozidel mimo vozidla s povolením stavby.

 

Termín realizace: 26.7.2021 – 21.11.2021

Etapa 1: od 26.7.2021 do 21.11.2021

Etapa 2: od 30.8.2021 do 21.11.2021

 

Zodpovědná osoba:

Jan Útrata, tel.: 797 970 442, email: utrata@dsbrno.cz

Investor: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Dopravní značení: DoZBos, s.r.o.

 

 

Oprava komunikace:

Od 3/2022 jsou naplánovány stavební práce spojené s rekonstrukcí povrchu komunikace na části ulice Černovičky. Komunikace v daném prostoru bude řešena jako obytná zóna, vjezd do obytné zóny bude upraven zvýšeným dopravním prahem. V ulici budou nově navržena parkovací stání dle prostorových možností. Stavba naváže na výměnu vodovodu.

Investorem je spol. Brněnské komunikace a.s.

 

ikona Situace (PDF 2.1 MB)