Aktuální uzavírky, omezení

Ulice Řípská (výjezd a nájezd D1)

Oprava větve MÚK 196 na dálnici D2

Termín zahájení: 27.03.2021

Termín ukončení: 05.04.2021

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Popis:

Jedná se o opravu výjezdové větve na dálnici D2 (ze směru od Bratislavy) v prostoru MÚK* Brno – jih (EXIT 1) vlevo pro cíle Praha, Svitavy, Automotodrom a Výstaviště. Během stavebních prací bude tato výjezdová větev uzavřena.

Objízdná trasa pro cíle Praha, Svitavy, Automotodrom a Výstaviště bude vedena výjezdem z dálnice D2 v prostoru MÚK Brno – jih (EXIT 1) vlevo ve směru na Ostravu a Olomouc na dálnici D1 závlekem až do prostoru MÚK Brno – Slatina (EXIT 201) - sjezdem do ulice Řípské a zde otočením k požadovanému směru.

 

Po celou dobu 10 dnů oprav bude v prostoru MÚK Brno-Slatina (EXIT 201) změna přednosti v jízdě. Proto prosíme řidiče o zvýšenou obezřetnost.

 

*) MÚK - mimoúrovňová křižovatka

 

ikona 03a -Řípská-objízdná trasa (JPG 224.78 kB)
ikona 03b -Řípská-výkres (JPG 173.25 kB)

 

Ulice Tuřanka

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Termín zahájení: 01.04.2021

Termín ukončení: 30.11.2021

Investor: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Popis:

Jedná se o rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Tuřanka, v úseku ul. Řípská - Kikrleho, s plánovaným zahájením od 1.7.2021.

V předstihu bude provedena rekonstrukce plynovodu (GasNet, s.r.o.) a to v plánovaném termínu od 1.4. do 30.6.2021.

Doprava bude řešena za úplné uzavírky, mimo vozidla MHD. Výluka MHD v uzavřeném úseku je v plánu od 1.7.2021.

Objízdná trasa je vedena přes: Hviezdoslavova - kruhový objezd u Lidlu - Řípská.

 

Dále dojde k zákazu vjezdu vozidel mimo dopravní obsluhu* zejména do ulic Matlachova, Přemyslovo nám., Kikrleho, Za Kostelem a Šmahova.

V příloze jsou znázorněny možné příjezdové trasy do jednotlivých ulic.

 

*) tento zákaz se netýká bydlících v MČ Brno-Slatina, resp. řidičů, kteří mají za dopravní značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost a dále vozidel zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby vč. vozidel taxislužby.

 

ikona 02a -Tuřanka-objízdná trasa (PDF 3.26 MB)

ikona 02b -Tuřanka-mapka (PDF 2.09 MB)
ikona 02c -Tuřanka-příjezdové trasy (PDF 2 MB)
ikona 02d -Tuřanka-výkres (PDF 4.05 MB)

 

 

Ulice Bělohorská

Rekonstrukce komunikace a mostů

Termín zahájení: 06.07.2020

Termín ukončení: 30.11.2021

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.

Popis:

Jedná se o rekonstrukci silnice č. II/373 a mostů v ulici Bělohorská v úseku ul. Jedovnická - Olomoucká. Součástí stavby je i rekonstrukce přechodu pro chodce u zastávky MHD Podstránská (výstavba středového ostrůvku a semaforu). S ohledem na složitost akce bude výstavba probíhat za omezeného provozu ve 4 etapách ve 2 stavebních sezónách.

Aktuálně v termínu do 30.6.2021 probíhá dopravní omezení (3. etapa) v úseku ul. Ostravská - Jedovnická, částečná uzavírka v režimu 1+1, ve směru na Slatinu provoz převeden do protisměru.

 

ikona 01b -Bělohorská-výkres (PDF 3.13 MB)
ikona 01a -Bělohorská-mapka (JPG 143.55 kB)