Aktuální uzavírky, omezení

Důležité informace:

 

Termíny zahájení a ukončení staveb vč. dopravního značení jsou předpokládané a orientační.

S ohledem na další ovlivňující faktory mohou být termíny posunuty. Stanovení termínů jsou plně v kompetenci Odboru dopravy MMB, nikoliv MČ Brno-Slatina.

Ulice Ostravská

Akce: I/42 Brno, most Ot. Ševčíka přes Ostravskou ulici

Popis: Oprava 6-ti mostních objektů, které jsou v havarijním stavu. Stavba potrvá 2 stavební sezóny a je rozdělena do 2 etap (11/2022 - 11/2024). Průjezd po mostě bude vždy zachován, v režimu 1+1. Omezeny budou zejména nájezdové a výjezdové rampy.  V 1. etapě bude uzavřen jízdní pás ve směru od Židenic na Komárov vč. přilehlých ramp. Provoz bude převeden do protisměrného pásu.

Termín zahájení: 30.11.2022

Termín ukončení: 30.11.2024

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

 

Omezení:

ul. Otakara Ševčíka - průjezd po mostě v režimu 1+1.

ul. Ostravská - omezení pod mostem, průjezd v režimu 2+2, zúžené jízdní pruhy, snížená rychlost max. 50 km/h.

 

 

Dopravní značení: DOKA, s.r.o.

 

 

Příloha:

ikona 02 - Výkres -1.et, uzavírka pod mostem (JPG 252.11 kB)

ikona 02a - Rozsah uzavírky - 1. etapa (JPG 69.72 kB)

ikona 03 - Objízdné trasy (JPG 5 MB)

 

 

Ulice Kikrleho

Akce: Kikrleho - nástavba ZŠ, změna organizace dopravy

Popis: Úprava dopravního značení za účelem zvýšení BESIP v ulici Kikrleho u ZŠ a MŠ z důvodu rekonstrukce nástavby ZŠ Přemyslovo nám. 1. Jedná se o zřízení přechodu pro chodce a zrušení obousměrného provozu v ul. Kikrleho v úseku Tuřanka-Šmahova.

Termín zahájení: 05.12.2022

Termín ukončení: 31.10.2023

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
Kontakt: Ing. Kožušníková, t.č. 603 217 271
Omezení: Jednosměrný provoz (ve směru od ulice Tuřanka), výjezdové trasy do ul. Šmahova (směr ul. Řípská / Tuřanka) nebo do ul. Za Kostelem (směr ul. Šlapanická). Navýšení počtu parkovacích stání, která budou v určitých časech (pracovní dny 7-9h, 14-16h na max 15 min) sloužit jako obrátková stání pro rodiče.

Dopravní značení: SIGNEX spol. s r. o.

Příloha:

ikona 01 - Mapka (JPG 319.45 kB)
ikona 02 - Výkres PDZ (PDF 2.42 MB)
ikona 03 - Parkovací schéma (PDF 1.84 MB)
ikona 04 - Stanovení OOP (PDF 421.35 kB)

Ulice Bedřichovická, Mikulčická

 

Akce: Novostavba DPS, Bedřichovická 19

Popis: výstavba nového Domu s pečovatelskou službou

Termín zahájení: 01.02.2022

Termín ukončení (prodloužení termínu): 31.03.2023

Investor/žadatel: Statutární město Brno

Kontaktní osoba: Ing. Kunc, t.č. 724 529 411

Omezení: omezení parkovacího pásu na silnici v ul. Bedřichovické, omezení parkování mezi bytovými domy v ul. Mikulčické, výjezd vozidel stavby

Dopravní značení: ZNAKOM s.r.o.

Příloha:  ikona Novostavba DPS, Bedřichovická 19 (PDF 2.22 MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lice Budínská, MatlAkce: Kabelové vedení NN - Budínská, Matlachova

Popis: výměna kabelů nízkého napětí

Termín zahájení: 07.03.2022

Termín ukončení: 31.05.2022

Investor/žadatel: EG.D, a.s.

kontaktní osoba: Bc. Fukan, t.č. 607 667 931

Omezení: uzavírka chodníku v ul. Matlachově a Budínské, omezení parkování v ul. Budínské

Dopravní značení: SIGNEX, spol. s r.o.