Aktuální uzavírky, omezení

Ulice Ostravská

Akce: I/50 Ostravská – úprava dvou přejezdů

 

Popis: Jedná se o úpravu dvou stávajících přejezdů středního dělícího pásu vč. přeložky sítí pro vymezení manipulačního prostoru při provádění stavebních prací. Tyto práce jsou nutné zrealizovat pro plánovanou rekonstrukci mostu Černovičky na silnici I/50 Ostravská (2 stavební sezóny 2023-2024).

 

Termín zahájení: 13.03.2023

 

Termín ukončení: 14.04.2023

 

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o.

 

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Omezení: Částečná uzavírka silnice I/50 v úseku ulic O. Ševčíka - Bělohorská při zachování provozu v režimu 2+2, v délce cca 1500 m v obou směrech. Doprava je vedena vždy ve dvou zúžených jízdních pruzích.
Při nájezdech z Bělohorské na rampu Ostravská
- pozor na dopravní značku „Stůj, dej přednost v jízdě“.

 

Dopravní značení: DOKA, s.r.o.

 

 

Příloha:

ikona 01 Nájezdy-rampy (JPG 190.32 kB)
ikona 02 Výkres DIO (PDF 5.59 MB)