Aktuální uzavírky, omezení

Ulice Mikulčická

Akce: Mikulčická – oprava komunikace (1. etapa)

Popis: Jedná se o opravu povrchu vozovky a výměnu obrubníků v ul. Mikulčické, v úseku od ul. Kroměřížské po konečnou zastávku trolejbusů MHD.

Termín zahájení: 11. 09. 2023
Termín ukončení: 15. 11. 2023

Investor: Brněnské komunikace a.s.
Zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.
Stavbyvedoucí - p. Ladislav Kuschel, t.č. 605 744 566

Omezení: Omezení je rozděleno do 2 fází:

Fáze 1 – po celou dobu stavby

▪ Uzavírka v režimu částečného provozu vč. frézování.

▪ Snížená max. povolená rychlost na 30 km/h.

▪ V opravovaném úseku jsou instalovány zákazové značky – zákaz vjezdu všech vozidel mimo dopravní obsluhu* a mimo vozidel MHD.

▪ Obousměrný provoz umožněn.

ikona 1 Výkres - fáze 1 (PDF 6.67 MB)

 
Fáze 2 – víkend (sobota-neděle, max. 36 hod) – termín bude zhotovitelem upřesněn 2 týdny před začátkem této uzavírky.

úplná uzavírka pro veškerou dopravu z důvodu pokládky nového povrchu

ikona 2 Výkres - fáze 2 (PDF 6.67 MB)

 

Objízdná trasa:

▪ Po silnici III/15283 ul. Krejčího, ul. Bedřichovická a po silnici II/430 ul. Hviezdoslavova.

 

Opatření pro MHD:

▪ 2 zastávky dočasně přemístěny.

▪ Provoz linek č. 33 a N96 beze změny (mimo fázi 2).

ikona 3 Zastávky MHD - fáze 1 (PDF 145.2 kB)

ikona 4 Zastávky MHD - fáze 2 (PDF 148.19 kB)

 

 Opatření pro chodce:

▪ Dočasně zrušeny 2 přechody pro chodce.

▪ Žádost MČ Brno-Slatina o zřízení provizorního přechodu byla zamítnuta.

5 Vyjádření MČ (JPG 1.03 MB)

▪ Pohyb chodců přes komunikaci za zvýšené opatrnosti.

▪ Lze využít náhradní trasu pro pěší přes ul. Hliník-Budínská, příp. přejít v křižovatce ul. Dědická x Mikulčická.

ikona 6 Trasy pro chodce (JPG 314.12 kB)

▪ Po celou dobu stavby je nutné dbát zvýšené obezřetnosti.

 

Dopravní značení: ZNAKOM s.r.o.

Stanovil: Odbor dopravy MMB, Kounicova 67a, Brno
Michal Němeček, DiS.

ikona 7 Veřejná vyhláška - stanovení PDZ (PDF 459.37 kB)

 

*) 

ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU

tento zákaz v souvislosti s opravou vozovky v ul. Mikulčické se netýká bydlících na území MČ Brno-Slatina, resp. řidičů, kteří mají za  dopravní značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost a dále  vozidel zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby vč. vozidel taxislužby.