Aktuální uzavírky, omezení

Ulice Veselého

 

Akce: O. Veselého - novostavba RD, přípojka

 

Popis: Jedná se o výkop přípojek vody a kanalizace u rodinného domu na ul. Ondřeje Veselého.

 

Termín zahájení: 18. 9. 2023

Termín ukončení: 20. 10. 2023

 

Investor: Helena Opluštilová

Kontakt: Lukáš Zezula, tel. 602 237 828

Omezení: Stavba je rozdělena do 3 etap:

Etapa 1 a 2 – max 2 týdny

Částečná uzavírku ul. Ondřeje Veselého a uzavírka jedné strany chodníku na ul. Ondřeje Veselého na křižovatce Šmahova x Ondřeje Veselého před parcelou č. 2113/2. Překop jedné a druhé části vozovky. Umožněn průjezd po Ondřeje Veselého přes přejezdový plech.

 

Etapa 3 – max 2 dny

Úplná uzavírka ul. Ondřeje Veselého a jedné strany chodníku na ul. Ondřeje Veselého na křižovatce Šmahova x Ondřeje Veselého před parcelou č. 2113/2. Objízdná trasa po účelové komunikaci NN1471 (Za Kostelem) a ul. Kikrleho, dále po ul. Šmahova.

 

Dopravní značení: ZNAKOM s.r.o.

 

Příloha: ikona Výkres Přechodného DZ (PDF 3.68 MB)

Důležité informace:

 

Termíny zahájení a ukončení staveb vč. dopravního značení jsou předpokládané a orientační.

S ohledem na další ovlivňující faktory mohou být termíny posunuty. Stanovení termínů jsou plně v kompetenci Odboru dopravy MMB, nikoliv MČ Brno-Slatina.

Ulice Mikulčická

Akce: Mikulčická – oprava komunikace (1. etapa)

Popis: Jedná se o opravu povrchu vozovky a výměnu obrubníků v ul. Mikulčické, v úseku od ul. Kroměřížské po konečnou zastávku trolejbusů MHD.

Termín zahájení: 11. 09. 2023
Termín ukončení: 15. 11. 2023

Investor: Brněnské komunikace a.s.
Zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.
Stavbyvedoucí - p. Ladislav Kuschel, t.č. 605 744 566

Omezení: Omezení je rozděleno do 2 fází:

Fáze 1 – po celou dobu stavby

▪ Uzavírka v režimu částečného provozu vč. frézování.

▪ Snížená max. povolená rychlost na 30 km/h.

▪ V opravovaném úseku jsou instalovány zákazové značky – zákaz vjezdu všech vozidel mimo dopravní obsluhu* a mimo vozidel MHD.

▪ Obousměrný provoz umožněn.

ikona 1 Výkres - fáze 1 (PDF 6.67 MB)

 
Fáze 2 – víkend (sobota-neděle, max. 36 hod) – termín bude zhotovitelem upřesněn 2 týdny před začátkem této uzavírky.

úplná uzavírka pro veškerou dopravu z důvodu pokládky nového povrchu

ikona 2 Výkres - fáze 2 (PDF 6.67 MB)

 

Objízdná trasa:

▪ Po silnici III/15283 ul. Krejčího, ul. Bedřichovická a po silnici II/430 ul. Hviezdoslavova.

 

Opatření pro MHD:

▪ 2 zastávky dočasně přemístěny.

▪ Provoz linek č. 33 a N96 beze změny (mimo fázi 2).

ikona 3 Zastávky MHD - fáze 1 (PDF 145.2 kB)

ikona 4 Zastávky MHD - fáze 2 (PDF 148.19 kB)

 

 Opatření pro chodce:

▪ Dočasně zrušeny 2 přechody pro chodce.

▪ Žádost MČ Brno-Slatina o zřízení provizorního přechodu byla zamítnuta.

5 Vyjádření MČ (JPG 1.03 MB)

▪ Pohyb chodců přes komunikaci za zvýšené opatrnosti.

▪ Lze využít náhradní trasu pro pěší přes ul. Hliník-Budínská, příp. přejít v křižovatce ul. Dědická x Mikulčická.

ikona 6 Trasy pro chodce (JPG 314.12 kB)

▪ Po celou dobu stavby je nutné dbát zvýšené obezřetnosti.

 

Dopravní značení: ZNAKOM s.r.o.

Stanovil: Odbor dopravy MMB, Kounicova 67a, Brno
Michal Němeček, DiS.

ikona 7 Veřejná vyhláška - stanovení PDZ (PDF 459.37 kB)

 

*) 

ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU

tento zákaz v souvislosti s opravou vozovky v ul. Mikulčické se netýká bydlících na území MČ Brno-Slatina, resp. řidičů, kteří mají za  dopravní značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost a dále  vozidel zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby vč. vozidel taxislužby.

   

Ulice Ostravská

Akce: I/42 Brno, most Ot. Ševčíka přes Ostravskou ulici

Popis: Oprava 6-ti mostních objektů, které jsou v havarijním stavu. Stavba potrvá 2 stavební sezóny a je rozdělena do 2 etap (11/2022 - 11/2024). Průjezd po mostě bude vždy zachován, v režimu 1+1. Omezeny budou zejména nájezdové a výjezdové rampy.  V 1. etapě bude uzavřen jízdní pás ve směru od Židenic na Komárov vč. přilehlých ramp. Provoz bude převeden do protisměrného pásu.

Termín zahájení: 30.11.2022

Termín ukončení: 30.11.2024

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

 

Omezení:

ul. Otakara Ševčíka - průjezd po mostě v režimu 1+1.

ul. Ostravská - omezení pod mostem, průjezd v režimu 2+2, zúžené jízdní pruhy, snížená rychlost max. 50 km/h.

 

 

Dopravní značení: DOKA, s.r.o.

 

 

Příloha:

ikona 02 - Výkres -1.et, uzavírka pod mostem (JPG 252.11 kB)

ikona 02a - Rozsah uzavírky - 1. etapa (JPG 69.72 kB)

ikona 03 - Objízdné trasy (JPG 5 MB)

 

 

Ulice Kikrleho

Akce: Kikrleho - nástavba ZŠ, změna organizace dopravy - Aktualizace

Popis: Úprava dopravního značení za účelem zvýšení BESIP v ulici Kikrleho u ZŠ a MŠ z důvodu rekonstrukce nástavby ZŠ Přemyslovo nám. 1. Jedná se o zřízení přechodu pro chodce a zrušení obousměrného provozu v ul. Kikrleho v úseku Tuřanka-Šmahova.

Termín zahájení: 05.12.2022

Termín ukončení: 31.7.2024


Omezení: Jednosměrný provoz (ve směru od ulice Tuřanka), výjezdové trasy do ul. Šmahova (směr ul. Řípská / Tuřanka) nebo do ul. Za Kostelem (směr ul. Šlapanická). Navýšení počtu parkovacích stání, která budou v určitých časech (pracovní dny 7-9h, 14-16h na max 15 min) sloužit jako obrátková stání pro rodiče.

Dopravní značení: SIGNEX spol. s r. o.

Příloha:

ikona 01 - Mapka (JPG 319.45 kB)
ikona 02 - Výkres PDZ (PDF 2.42 MB)
ikona 03 - Parkovací schéma (PDF 1.84 MB)
ikona 04 - Stanovení OOP (PDF 421.35 kB)
ikona Stanovení OOP - prodloužení do 7_24 (PDF 418.93 kB)

Ulice Bedřichovická, Mikulčická

 

Akce: Novostavba DPS, Bedřichovická 19

Popis: výstavba nového Domu s pečovatelskou službou

Termín zahájení: 01.02.2022

Termín ukončení (prodloužení termínu): 31.03.2023

Investor/žadatel: Statutární město Brno

Kontaktní osoba: Ing. Kunc, t.č. 724 529 411

Omezení: omezení parkovacího pásu na silnici v ul. Bedřichovické, omezení parkování mezi bytovými domy v ul. Mikulčické, výjezd vozidel stavby

Dopravní značení: ZNAKOM s.r.o.

Příloha:  ikona Novostavba DPS, Bedřichovická 19 (PDF 2.22 MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lice Budínská, MatlAkce: Kabelové vedení NN - Budínská, Matlachova

Popis: výměna kabelů nízkého napětí

Termín zahájení: 07.03.2022

Termín ukončení: 31.05.2022

Investor/žadatel: EG.D, a.s.

kontaktní osoba: Bc. Fukan, t.č. 607 667 931

Omezení: uzavírka chodníku v ul. Matlachově a Budínské, omezení parkování v ul. Budínské

Dopravní značení: SIGNEX, spol. s r.o.