Aktuální uzavírky, omezení

Rekonstrukce komunikace a mostů - Bělohorská

Jedná se o rekonstrukci silnice č. II/373 v ulici Bělohorská v úseku ul. Jedovnická – ul. Olomoucká. Součástí stavby je rekonstrukce mostů, která bude prováděna po polovinách vozovky. V rámci této akce dojde k i rekonstrukci přechodu pro chodce u zastávky MHD Podstránská, kde bude vybudován nový středový ochranný ostrůvek a přechod pro chodce bude řízen pomocí světelného signalizačního zařízení (semafor).

Stavba bude probíhat za omezeného provozu na silnici II/373 ve 4 etapách za částečné a úplné uzavírky. Doba realizace je plánována na 2 roky.

Termín zahájení: 07/2020
Termín ukončení: 12/2021
Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.
Dopravní značení: ZNAKOM, s.r.o.

Příloha:  ikona Výkres značení (PDF 6.2 MB), ikona objízdné trasy (JPG 63.86 kB)