Aktuální uzavírky, omezení

Důležité informace:

 

Termíny zahájení a ukončení staveb vč. dopravního značení jsou předpokládané a orientační.

S ohledem na další ovlivňující faktory mohou být termíny posunuty. Stanovení termínů jsou plně v kompetenci Odboru dopravy MMB, nikoliv MČ Brno-Slatina.

Ulice Ostravská

Akce: I/50 Ostravská – úprava dvou přejezdů

 

Popis: Jedná se o úpravu dvou stávajících přejezdů středního dělícího pásu vč. přeložky sítí pro vymezení manipulačního prostoru při provádění stavebních prací. Tyto práce jsou nutné zrealizovat pro plánovanou rekonstrukci mostu Černovičky na silnici I/50 Ostravská (2 stavební sezóny 2023-2024).

 

Termín zahájení: 13.03.2023

 

Termín ukončení: 14.04.2023

 

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o.

 

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Omezení: Částečná uzavírka silnice I/50 v úseku ulic O. Ševčíka - Bělohorská při zachování provozu v režimu 2+2, v délce cca 1500 m v obou směrech. Doprava je vedena vždy ve dvou zúžených jízdních pruzích.
Při nájezdech z Bělohorské na rampu Ostravská
- pozor na dopravní značku „Stůj, dej přednost v jízdě“.

 

Dopravní značení: DOKA, s.r.o.

 

 

Příloha:

ikona 01 Nájezdy-rampy (JPG 190.32 kB)
ikona 02 Výkres DIO (PDF 5.59 MB)

 

 

Ulice Vlárská

Akce: Vlárská - souvislá údržba komunikace

Popis: Jedná se o souvislou opravu povrchu vozovky a chodníku po obou stranách v úseku od křižovatky s ul. Tilhonova po BD Vlárská č. 14.

Stavba je rozdělena do 3 etap. Plánovaná oprava vozovky navazuje na již opravený úsek z loňského roku. Zhoršující špatný stav vozovky byl v důsledku vedení objízdné trasy kvůli opravě kanalizace v ulici Tuřanka.

Termín zahájení: 06.03.2023

Termín ukončení: 30.04.2023

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odpovědná osoba - Radek Charvát, t.č. 727 979 993

Investor: Brněnské komunikace, a.s.

Omezení:

Úplná uzavírka všech vozidel v úseku ul. Tilhonova - parkoviště BD Langrova č. 37-39-41 (průjezd vozidel MHD zachován). Dále budou uzavřeny chodníky po etapách. Obě zastávky MHD Vlárská budou přemístěny. Omezeny budou vjezdy do garáží po obou stranách vč. podélného parkování. Příjezd osobních vozidel bude umožněn z ulice Řípské.

 

Dopravní značení: ZNAKOM s.r.o.

Příloha: 

ikona Mapka uzavírky (JPG 81.88 kB)

ikona Změna MHD - linka 75 (PDF 238.61 kB)

ikona Výkres DIO (PDF 6.78 MB)

Ulice Kikrleho

Akce: Kikrleho - nástavba ZŠ, změna organizace dopravy

Popis: Úprava dopravního značení za účelem zvýšení BESIP v ulici Kikrleho u ZŠ a MŠ z důvodu rekonstrukce nástavby ZŠ Přemyslovo nám. 1. Jedná se o zřízení přechodu pro chodce a zrušení obousměrného provozu v ul. Kikrleho v úseku Tuřanka-Šmahova.

Termín zahájení: 05.12.2022

Termín ukončení: 31.10.2023

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
Kontakt: Ing. Kožušníková, t.č. 603 217 271
Omezení: Jednosměrný provoz (ve směru od ulice Tuřanka), výjezdové trasy do ul. Šmahova (směr ul. Řípská / Tuřanka) nebo do ul. Za Kostelem (směr ul. Šlapanická). Navýšení počtu parkovacích stání, která budou v určitých časech (pracovní dny 7-9h, 14-16h na max 15 min) sloužit jako obrátková stání pro rodiče.

Dopravní značení: SIGNEX spol. s r. o.

Příloha:

ikona 01 - Mapka (JPG 319.45 kB)
ikona 02 - Výkres PDZ (PDF 2.42 MB)
ikona 03 - Parkovací schéma (PDF 1.84 MB)
ikona 04 - Stanovení OOP (PDF 421.35 kB)

Ulice Bedřichovická, Mikulčická

 

Akce: Novostavba DPS, Bedřichovická 19

Popis: výstavba nového Domu s pečovatelskou službou

Termín zahájení: 01.02.2022

Termín ukončení (prodloužení termínu): 31.03.2023

Investor/žadatel: Statutární město Brno

Kontaktní osoba: Ing. Kunc, t.č. 724 529 411

Omezení: omezení parkovacího pásu na silnici v ul. Bedřichovické, omezení parkování mezi bytovými domy v ul. Mikulčické, výjezd vozidel stavby

Dopravní značení: ZNAKOM s.r.o.

Příloha:  ikona Novostavba DPS, Bedřichovická 19 (PDF 2.22 MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lice Budínská, MatlAkce: Kabelové vedení NN - Budínská, Matlachova

Popis: výměna kabelů nízkého napětí

Termín zahájení: 07.03.2022

Termín ukončení: 31.05.2022

Investor/žadatel: EG.D, a.s.

kontaktní osoba: Bc. Fukan, t.č. 607 667 931

Omezení: uzavírka chodníku v ul. Matlachově a Budínské, omezení parkování v ul. Budínské

Dopravní značení: SIGNEX, spol. s r.o.