MČ Brno-Slatina
Adresa článku: http://www.mcslatina.cz/clanek.php?id=2874

Autor: Alexandra Hradečná, asistentka
Sekce:
Datum: 13.08.2017
◄ Zpět na článek
Tisknout     

Svolání VII/15. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 21.09.2017

Svolávám VII/15. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina, které se koná dne 21.09.2017 v 18:00 hodin v sále sídla ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59

 

Volba sčitatelů:

Volba ověřovatelů:

Program zasedání:

 

VII/15/1 Novace Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Brno-Slatina

VII/15/2 Kontrola plnění usnesení

VII/15/3 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 6. 2017

b) Rozpočtové opatření č. Z05/2017

c) Rozpočtové opatření č. Z06/2017

d) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 06. 2017

e) Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2019-2023

VII/15/4 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období 1.- 6. 2017

b) Pravidla pronájmu bytů svěřených do správy MČ Brno-Slatina

VII/15/5 Hospodaření s majetkem

a) Dispozice s částí pozemku p.č. 49/1

b) Dispozice s pozemky p.č. 2002/167, p.č.2005/2 a p.č.2004/1

c) Dispozice s částí pozemku p.č. 2972/1

d) Dispozice s pozemkem p.č. 221/1

e) Žádost o odkup části pozemku p.č. 1577/1 – .....

VII/15/6 Výbory

VII/15/7 Dotazy, připomínky a podněty

VII/15/8 Závěr