MČ Brno-Slatina
Adresa článku: http://www.mcslatina.cz/clanek.php?id=2846

Autor: Alexandra Hradečná, asistentka
Sekce: Samospráva, orgány, dokumenty
Datum: 10.08.2017
◄ Zpět na článek
Tisknout     

Usnesení z VII/61.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 02.08.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/61/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 6. 2017

b) Rozpočtové opatření č. R07/2017

c) Rozpočtové opatření č. Z05/2017

d) Mezitímní účetní závěrka MČ Brno-Slatina k 30. 06. 2017

e) Kontrola stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2017/2018

f) Vyjádření obce k žádosti o dotaci ze státního rozpočtu z ministerstva MŠMT – program 133D 531 - „Rekonstrukce a modernizace kabin SK Slatina II. etapa“

VII/61/2 Majetkový odbor

a) Žádost o vyjádření k rekonstrukci RD

b) Vrácení poplatku za odtah vozidla při blokovém čištění – …..

c) Ukončení pachtovní smlouvy č. MO/PACHT/03399/2015 a záměr na pacht pozemku p.č. 308/2

d) Smlouva o pořízení měřiče DR300

e) Žádost o souhlas s vyhrazeným parkovacím stáním – paní …..

VII/61/3 Bytový odbor

a) Výsledky hospodaření VHČ za období I.- V. 2017

b) Výměna střešních oken v bytovém domě Vlnitá 9-11, Brno

c) Dodatek k dohodě o postoupení pohledávky – ….., Tilhonova ….., 627 00 Brno

d) Dodatek k dohodě o postoupení pohledávky – …., Vlnitá …., 627 00 Brno

e) Dodatek k dohodě o postoupení pohledávky – …., Rousínovská …., 627 00 Brno

f) Pronájem nebytového prostoru Rousínovská 1043/17, Brno

g) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Sanace vlhkého zdiva bytového domu Vlnitá 2-4, Brno“

h) Výměna sklepních dřevěných kójí Vlnitá 2-4, Brno

i) Veřejná zakázka malého rozsahu „Projektová dokumentace – nové výtahy Dědická 1-3-5, Dědická 7-9-11, Dědická 8-10-12, Dědická 14-16-18, Bučovická 7-9-11, Bučovická 14-16-18, Brno“

VII/61/4 Schválení podání žádosti o finanční podporu na pořádání kulturních akcí v režii MČ z rozpočtu města Brna

VII/61/5 Vyjádření k dokumentaci – Dům s pečovatelskou službou Bedřichovická 19

VII/61/6 Termíny schůzí RMČ v druhém pololetí roku 2017


Tématicky související články: (určeno k informaci, nezahrnuto do tisku)
Usnesení z VII/60.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 12.07.2017
Usnesení z VII/10. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 25.07.2017
Usnesení z VII/59.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 28.06.2017
Usnesení z VII/58.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 14.06.2017
Usnesení z VII/14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 22.06.2017
Zápis z VII/14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 22.06.2017
Usnesení z VII/57.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 31.05.2017
Usnesení z VII/56.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne17.05.2017
Usnesení z VII/55.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 03.05.2017
Zápis z VII/13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 27.04.2017
Usnesení z VII/13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 27.04.2017
Usnesení z VII/54.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 20.04.2017
Usnesení z VII/53.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 05.04.2017
Usnesení z VII/52.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 22.03.2017
Usnesení z VII/51.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 08.03.2017

◄  Zpět na článek