MČ Brno-Slatina
Adresa článku: http://www.mcslatina.cz/clanek.php?id=2841

Autor: Mgr. Danuše Stoklásková, tajemnice
Sekce: Aktuální informace
Datum: 04.08.2017
◄ Zpět na článek
Tisknout     

Stěhování ÚMČ Brno-Slatina

Oznamujeme občanům, že v době

od 14. srpna do 31. srpna 2017

bude provoz ÚMČ z důvodu stěhování úřadu omezen.

V této době budou zrušeny úřední hodiny na všech pracovištích úřadu.


Provoz úřadu bude plně obnoven 4. září 2017 na adrese Tilhonova 59.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Danuše Stoklásková
tajemnice úřadu

Tématicky související články: (určeno k informaci, nezahrnuto do tisku)
Rozpočtové opatření č. R07/2017
Záměr města Brna – městské části Brno-Slatina propachtovat hmotnou nemovitou věc – pozemek p.č. 308/2 v k.ú. Slatina
Blokové čištění komunikací srpen-září 2017
ZVÝŠENÉ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU
Rozpočtové opatření č. R06/2017, č.j. 3797/17 a č. Z04/2017, č.j. 3790/17
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 14.07.2017
Rekonstrukce plynovodu
Rozpočtové opatřeníč. Z03/17, č.j. 02818/17,Rozpočtové opatření č. Z02/17, č.j. 02817/17,Rozpočtové opatření č. R03/2017, č.j. 02816/17
Veřejná vyhláška :rozhodnutí - stavební povolení: Stavební úpravy bytového domu Langrova 1337/1f
Oznámení o zahájení veřejného nahlížení do aktualizace bezpečnostního programu společnosti AIR PRODUCTS, spol. s r.o.
Veřejná vyhláška - Tilhonova
Pozvánka na Dětské dopoledne na dopravním hřišti
Letní provoz MŠ v červenci a srpnu 2017
Veřejná vyhláška stavebního úřadu, oznámení o zahájení stavebního řízení
Veřejná vyhláška: návrh stavební uzávěry v katastrálním území Líšeň, lokalita Kostelíček

◄  Zpět na článek