MČ Brno-Slatina
Adresa článku: http://www.mcslatina.cz/clanek.php?id=2840

Autor: Alexandra Hradečná, asistentka
Sekce: Samospráva, orgány, dokumenty
Datum: 03.08.2017
◄ Zpět na článek
Tisknout     

Usnesení z VII/60.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 12.07.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/60/1 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky-volební kampaň

VII/60/2 Majetkový odbor

a) Uzavření nájemní smlouvy č. MO/VKG/03679/2017 – pan …..

b) Uzavření nájemní smlouvy č. MO/VKG/03678/2017 – pan ….

c) Žádost o vyjádření ke zřízení vyhrazeného parkovacího stání na ul. Krejčího

d) Servisní smlouva na komplexní údržbu klimatizačních a VZT jednotek v budově Tilhonova

59

e) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Oprava střešního pláště MŠ Jihomoravské nám. 5“- výběr zhotovitele

f) Veřejná zakázka malého rozsahu: „ Rámcová dohoda - Parkoviště 2 a 5 při ul. Vlnitá“ - výběr zhotovitele

g) Veřejná zakázka malého rozsah „ Výměna ZTI v ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2/4 “ - 2. etapa - výběr zhotovitele

h) Poptávka na výměnu sklepních oken – Jihomoravské nám. 3

VII/60/3 Bytový odbor

a) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Bučovická …., 627 00 Brno

b) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …..., Dědická …., 627 00 Brno

c) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Tilhonova ….., 627 00 Brno

d) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Tilhonova ….., 627 00 Brno

e) Žádost o prodloužení nájmu bytu – ….., Tilhonova …. 627 00 Brno

f) Žádost o prodloužení nájmu bytu – …., Kroměřížská ….., 627 00 Brno

g) Přidělení uvolněného bytu – Tilhonova ….., 627 00 Brno

h) Přidělení uvolněného bytu – Vlnitá …., 627 00 Brno

i) Přidělení uvolněného bytu – Tilhonova ….., 627 00 Brno

j) Záměr přidělení uvolněného bytu – Rousínovská ….., 627 00 Brno

k) Přidělení uvolněného bytu – Tilhonova ….., 627 00 Brno

l) Přechod nájmu bytu – ….., Rousínovská ….., 627 00 Brno

VII/60/5 Havárie vodovodního řadu na ul. Olomoucká

VII/60/7 Jmenování vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje


Tématicky související články: (určeno k informaci, nezahrnuto do tisku)
Usnesení z VII/61.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 02.08.2017
Usnesení z VII/10. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 25.07.2017
Usnesení z VII/59.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 28.06.2017
Usnesení z VII/58.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 14.06.2017
Usnesení z VII/14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 22.06.2017
Zápis z VII/14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 22.06.2017
Usnesení z VII/57.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 31.05.2017
Usnesení z VII/56.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne17.05.2017
Usnesení z VII/55.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 03.05.2017
Zápis z VII/13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 27.04.2017
Usnesení z VII/13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 27.04.2017
Usnesení z VII/54.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 20.04.2017
Usnesení z VII/53.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 05.04.2017
Usnesení z VII/52.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 22.03.2017
Usnesení z VII/51.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 08.03.2017

◄  Zpět na článek