MČ Brno-Slatina
Adresa článku: http://www.mcslatina.cz/clanek.php?id=2780

Autor: Mgr. Petr Semrád, místostarosta
Sekce: Aktuální informace
Datum: 16.05.2017
◄ Zpět na článek
Tisknout     

Rekonstrukce plynovodu

Na základě žádosti společnosti GasNet, s.r.o. se uskuteční výměna plynárenského potrubí v ulici Vlnitá a Vyškovská. Ocelové plynovody vybudované v roce 1958 jsou ve špatném technickém stavu (v posledních letech byly lokalizovány úniky plynu). Z tohoto důvodu je navržena společností rozsáhlá rekonstrukce nízkotlakých plynovodů včetně 22 ks přípojek.
Rekonstrukce proběhne v termínu od května do srpna 2017 a je rozdělena do 2 etap.
O přesném termínu odstávky plynu (cca na dva dny) budou uživatelé předem písemně vyrozuměni.
Vzhledem k rekonstrukci plynovodu bude uzavřena komunikace na ulici Vlnitá a Vyškovská. Po dohodě se zhotovitelem bude umožněn pro občany bydlící v této lokalitě vjezd na parkoviště před BD na ul. Vyškovská 2-8. Povolení k vjezdu je možné si vyzvednout na sekretariátě ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2 v úředních hodinách. Povolení je vydáváno adresně (1 vozidlo pro 1 bytovou jednotku) a bude platné po celou dobu stavby, vjezd na parkoviště bude povolen na základě tohoto povolení.

Předpokládané termíny:

Ukončení stavby: 18.08.2017

1. etapa: Vlnitá (11 ks přípojek)

Termín: 08.05. - 25.06., termín odstávky: 21. - 23.06.

2. etapa: Vyškovská (11 přípojek)
Termín: 12.06. - 06.08., termín odstávky: 02. - 04.08.

Investor: GasNet, s.r.o.
Zhotovitel: HUTIRA - PSV Ivančice, s.r.o.
Dopravní značení: SIGNEX, s.r.o.

Kontaktní osoba: Ing. Škrdla, stavbyvedoucí, mobil: 777 710 962

Tématicky související články: (určeno k informaci, nezahrnuto do tisku)
Rozpočtové opatření č. R07/2017
Záměr města Brna – městské části Brno-Slatina propachtovat hmotnou nemovitou věc – pozemek p.č. 308/2 v k.ú. Slatina
Stěhování ÚMČ Brno-Slatina
Blokové čištění komunikací srpen-září 2017
ZVÝŠENÉ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU
Rozpočtové opatření č. R06/2017, č.j. 3797/17 a č. Z04/2017, č.j. 3790/17
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 14.07.2017
Rozpočtové opatřeníč. Z03/17, č.j. 02818/17,Rozpočtové opatření č. Z02/17, č.j. 02817/17,Rozpočtové opatření č. R03/2017, č.j. 02816/17
Veřejná vyhláška :rozhodnutí - stavební povolení: Stavební úpravy bytového domu Langrova 1337/1f
Oznámení o zahájení veřejného nahlížení do aktualizace bezpečnostního programu společnosti AIR PRODUCTS, spol. s r.o.
Veřejná vyhláška - Tilhonova
Pozvánka na Dětské dopoledne na dopravním hřišti
Letní provoz MŠ v červenci a srpnu 2017
Veřejná vyhláška stavebního úřadu, oznámení o zahájení stavebního řízení
Veřejná vyhláška: návrh stavební uzávěry v katastrálním území Líšeň, lokalita Kostelíček

◄  Zpět na článek