MČ Brno-Slatina
Adresa článku: http://www.mcslatina.cz/clanek.php?id=2758

Autor: Bytový odbor ÚMČ
Sekce: Elektronická úřední deska - zveřejněné dokumenty
Datum: 21.04.2017
◄ Zpět na článek
Tisknout     

Záměr - pronájem nebytového prostoru, místnost č. 7, Tilhonova 515/56B, 627 00 Brno

č.j. MCBSLA/02392/17/BO/JS. Záměr na pronájem nebytového prostoru (místnost č. 7) Tilhonova 515/56B, 627 00 Brno, o výměře 8,10 m2 panu Robertu Zwillingovi, trvale bytem Tilhonova 515/56b, 627 00 Brno.

Tématicky související články: (určeno k informaci, nezahrnuto do tisku)
Záměr - pronájem bytu s pohledávkou – Vlnitá 549/21, 627 00 Brno
Veřejná vyhláška: oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitých věcí na rok 2017 k nahlédnutí
Veřejná vyhláška pro stanovení DZ B4, ul. Hviezdoslavova
Záměr - pronájem nebytového prostoru, místnost č. 15, Rousínovská 1035/9, 627 00 Brno
Svolání VII/13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 27.04.2017
Veřejná vyhláška - Za kostelem
Záměr na pacht hmotné nemovité věci – části pozemku p.č. 818/1
Hala Elit, k. ú. Slatina - zveřejnění oznámení záměru EIA, č.j. JMK 55769/2017
Zásady bezplatného poskytnutí učeben a sálu v budově staré radnice na Přemyslově nám. 18 neziskovým organizacím
Veřejná vyhláška:k.ú. Tuřany,k.ú. Slatina-"Dálnice D1 st.01313 přip. BZP Černovická terasa na D1,2.et-odv. ÚR
Veřejná vyhláška pro stanovení DZ - Tuřanka
Vyhlášení konkurzních řízení na ředitele škol
Veřejné vyhlášky, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích Matlachova, Vlnitá a Vyškovská
Záměr na pronájem pozemku p.č. 2714/8 výměře 47 m2 a na pronájem části pozemku p.č. 2714/1 výměře 40 m2 v k.ú. Slatina
Veřejná vyhláška stavebního úřadu, oznámení o zahájení stavebního řízení

◄  Zpět na článek