MČ Brno-Slatina
Adresa článku: http://www.mcslatina.cz/clanek.php?id=2757

Autor: Bytový odbor ÚMČ
Sekce: Archiv úřední desky
Datum: 21.04.2017
◄ Zpět na článek
Tisknout     

Záměr - pronájem nebytového prostoru, místnost č. 15, Rousínovská 1035/9, 627 00 Brno

č.j. MCBSLA/02393/17/BO/JS. Záměr na pronájem nebytového prostoru (místnost č. 15) Rousínovská 1035/9, 627 00 Brno, o výměře 2.56 m2 panu Romanu Zelinkovi a paní Zuzaně Zelinkové, trvale bytem Rousínovská 1035/9, 627 00 Brno.

Tématicky související články: (určeno k informaci, nezahrnuto do tisku)
Zveřejnění oznámení záměru posuz. ce smyslu zák. č. 100/2001 Sb.: Znovuzprovoznění tramvajové tratě Stránská skála - Líšeň, Holzova
Záměr města Brna – městské části Brno-Slatina propachtovat hmotnou nemovitou věc – pozemek p.č. 308/2 v k.ú. Slatina
Veřejná vyhláška pro stanovení DZ - Přemyslovo nám. Značka MMB/0098243/2017/02 OD/5400/VOS
Zveřejnění oznámení záměru posuz. ve smyslu z.č. 100/2001 Sb.Zařízení pro moření a pasivaci nerezových ndob - tanků, Daikin Device Czech s.r.o. v Brně Černovicích
Veřejná vyhláška silničního správního úřadu: Opatření obecné povahy - dočasný zákaz stání na místních komunikacích
Vyrozumění o podaném odvolání-Žádost o SP - stav.úpravy křiž. Řípská-Tuřanka, Brno-Slatina, Značka MMB/0307453/2017 OD/5400/JEL
Veřejná vyhláška pro stanovení DZ - Přemyslovo náměstí, mateřská škola, Značka MMB/0214936/2017/02/02/01 OD/5400/VOS
Usnesení – veřejná vyhláška – Dálnice D1 stavba 01313 připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 2. etapa
Výzva – veřejná vyhláška – Dálnice D1 stavba 01313 připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 2. etapa
Inzeráty na volná místa na bytovém odboru Magistrátu města Brna č. 10/2017 a 101/2017
Územní řízení-oznámení o zahájení-bez jednání , Číslo jednací OV-ČJ/134465-17/ZEM
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici řidič pečovatelské služby
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo referent/referentka oddělení právního odboru bydlení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo právník/právnička odboru rozvoje a investic
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo referenta - provozní technik Správy domů

◄  Zpět na článek