MČ Brno-Slatina
Adresa článku: http://www.mcslatina.cz/clanek.php?id=2756

Autor: Alexandra Hradečná, asistentka
Sekce: Samospráva, orgány, dokumenty
Datum: 19.04.2017
◄ Zpět na článek
Tisknout     

Usnesení z VII/52.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 22.03.2017

Byla přijata usnesení k těmto bodům:

VII/52/1 Hospodaření s rozpočtem

a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 2. 2017

b) Rozpočtové opatření č. R02/2017

c) Změna Pravidel hospodaření organizací zřízených Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Slatina

VII/52/2 Majetkový odbor

a) Pachtovní smlouva č. MO/PACHT/01565/2017 – …..

b) Vyjádření k propachtování části pozemku p.č. 2422

c) Žádost o vyjádření ke stavbě „Novostavba RD p. ….“

d) Veřejná zakázka malého rozsahu: Rekonstrukce požární zbrojnice - I. etapa – výběr dodavatele

e) Vyjádření ke zřízení vyhrazeného parkovacího stání na ul. Krejčího

f) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Stavební úpravy budovy Tilhonova 59“

VII/52/3 Bytový odbor

a) Regenerace uvolněného bytu č. 6, Kroměřížská 983/5 Brno

b) Veřejná zakázka malého rozsahu „Sanace vlhkého zdiva bytového domu Vlnitá 2-4, Brno“

c) Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce dešťových svodů ul. Tilhonova a ul. Vlnitá, Brno“

d) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava odvětrání střešního pláště a zateplení IV.NP nástavby domu Tilhonova 56a-56b, Tilhonova 58a-58b, Brno“

VII/52/5 Zásady bezúplatného poskytnutí učeben a sálu v budově staré radnice na Přemyslově nám. 18 neziskovým organizacím

VII/52/6 Návrh novely obecně závazného nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení

VII/52/8 Rozdělení individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Slatina na r. 2017

VII/52/10 Žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2017

VII/52/11 Kupní smlouva na movité věci umístěné v objektu Tilhonova 59


Tématicky související články: (určeno k informaci, nezahrnuto do tisku)
Usnesení z VII/61.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 02.08.2017
Usnesení z VII/60.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 12.07.2017
Usnesení z VII/10. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 25.07.2017
Usnesení z VII/59.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 28.06.2017
Usnesení z VII/58.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 14.06.2017
Usnesení z VII/14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 22.06.2017
Zápis z VII/14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 22.06.2017
Usnesení z VII/57.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 31.05.2017
Usnesení z VII/56.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne17.05.2017
Usnesení z VII/55.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 03.05.2017
Zápis z VII/13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 27.04.2017
Usnesení z VII/13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 27.04.2017
Usnesení z VII/54.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 20.04.2017
Usnesení z VII/53.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 05.04.2017
Usnesení z VII/51.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 08.03.2017

◄  Zpět na článek