MČ Brno-Slatina
Adresa článku: http://www.mcslatina.cz/clanek.php?id=1492

Autor: stavební úřad ÚMČ
Sekce: Archiv úřední desky
Datum: 18.08.2011
◄ Zpět na článek
Tisknout     

Veřejná vyhláška stavebního úřadu - usnesení o přerušení správního řízení, stavba "PANORAMA Slatina - 1. etapa"

Č.j. MCBSLA/04235/11/OVÚR/Ka, spis zn. S MCBSLA/00213/10, usnesení o přerušení správního řízení ve věci "PANORAMA Slatina - 1. etapa" tj. přerušení územního řízení společně s výzvou k odstranění nedostatků podání - doplnění žádosti v souladu s § 86 stavebního zákona a § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb, do 30.10.2011.

Tématicky související články: (určeno k informaci, nezahrnuto do tisku)
Svolání VI/14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 25.04.2013
Oznámení o svolání 1. zasedání OkVk
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
*záměr obce pronajmout majetek ve vlastnictví města Brna*
Veřejná vyhláška stavebního úřadu - "Brno, Hviezdoslavova 2, sm.kVN, OTS Lídl a kNN"
*záměr obce pronajmout majetek ve vlastnictví města Brna*
*Startovací byty - nabídka*
Veřejná vyhláška - oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Stavba: Rodinný dům - přestavba a dostavba, Brno-Slatina, Ondřeje Veselého 4c
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu "Přístavba průmyslově admin. objektu v areálu Šmahova 113"
Veřejná vyhláška stavebního úřadu č.j. MCBSLA/05207/12/OVÚR-SÚ/Mach - Územní rozhodnutí č. 261, o umístěni stavby průmyslové haly společnosti CTP INVEST, s.r.o., nazvané "CTPark Brno, BPZ ČT, objekt C2.2"
Veřejná vyhláška stavebního úřadu - „Brno, Stránská skála kNN - zahrady”
Veřejná vyhláška - oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Veřejná vyhláška stavebního úřadu - "Optická trasa Faster CZ ul. Řípská, Brno"
Veřejná vyhláška stavebního úřadu - "UPC optická trasa, Brno-Slatina, celní úřad"

◄  Zpět na článek