MČ Brno-Slatina
Adresa článku: http://www.mcslatina.cz/clanek.php?id=1492

Autor: stavební úřad ÚMČ
Sekce: Archiv úřední desky
Datum: 18.08.2011
◄ Zpět na článek
Tisknout     

Veřejná vyhláška stavebního úřadu - usnesení o přerušení správního řízení, stavba "PANORAMA Slatina - 1. etapa"

Č.j. MCBSLA/04235/11/OVÚR/Ka, spis zn. S MCBSLA/00213/10, usnesení o přerušení správního řízení ve věci "PANORAMA Slatina - 1. etapa" tj. přerušení územního řízení společně s výzvou k odstranění nedostatků podání - doplnění žádosti v souladu s § 86 stavebního zákona a § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb, do 30.10.2011.

Tématicky související články: (určeno k informaci, nezahrnuto do tisku)
Rozhodnutí:oprava zřejmých nesprávností, veřejná vyhláška "Dálnice D1 stavba 01313 připojení BPZ ČT na dálnici D1, -1.etapa, 1. část
Rozhodnutí:oprava zřejmých nesprávností, veřejná vyhláška "Dálnice D1 stavba 01313 připojení BPZ ČT na dálnici D1, 2. etapa"
Záměr na pronájem části pozemku p.č. 3417.
Záměr na pronájem pozemku p.č. 833
Záměr - pronájem nebytového prostoru, místnost č. 7, Tilhonova 515/56b, 627 00 Brno
Záměr - pronájem nebytového prostoru, místnost č. 6, Tilhonova 515/56b, 627 00 Brno
Veřejná vyhláška : návrh změny Územního plánu města Brna B1/13-0
"CTPark Brno, Objekt G1, podání duben 2014", k.ú. Černovice, okr. Brno-město - oznámení o veřejném projednání záměru posuzovanému ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb.
Vyhlášení místního referenda
Vyhlášení výběrového řízení pro poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna II. etapa 2015
Záměr na pronájem části pozemku p.č. 1524 a pacht části pozemku p.č. 1524.
Záměr na pronájem pozemku p.č. 442/14 a pacht části pozemku p.č. 435/14
Záměr na pronájem části pozemku p.č. 3417 o výměře 12 m2
"CTPark Brno, Objekt G1, podání duben 2014", k.ú. Černovice, okr. Brno-město - zveřejnění posudku k záměru posuzovanému ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 09.12.2014

◄  Zpět na článek