MČ Brno-Slatina
Adresa článku: http://www.mcslatina.cz/clanek.php?id=1492

Autor: stavební úřad ÚMČ
Sekce: Archiv úřední desky
Datum: 18.08.2011
◄ Zpět na článek
Tisknout     

Veřejná vyhláška stavebního úřadu - usnesení o přerušení správního řízení, stavba "PANORAMA Slatina - 1. etapa"

Č.j. MCBSLA/04235/11/OVÚR/Ka, spis zn. S MCBSLA/00213/10, usnesení o přerušení správního řízení ve věci "PANORAMA Slatina - 1. etapa" tj. přerušení územního řízení společně s výzvou k odstranění nedostatků podání - doplnění žádosti v souladu s § 86 stavebního zákona a § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb, do 30.10.2011.

Tématicky související články: (určeno k informaci, nezahrnuto do tisku)
"CTPark Brno, Objekt G1, podání duben 2014", k.ú. Černovice, okr. Brno-město - oznámení o veřejném projednání záměru posuzovanému ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb.
Vyhlášení místního referenda
Vyhlášení výběrového řízení pro poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna II. etapa 2015
Záměr na pronájem části pozemku p.č. 1524 a pacht části pozemku p.č. 1524.
Záměr na pronájem pozemku p.č. 442/14 a pacht části pozemku p.č. 435/14
Záměr na pronájem části pozemku p.č. 3417 o výměře 12 m2
"CTPark Brno, Objekt G1, podání duben 2014", k.ú. Černovice, okr. Brno-město - zveřejnění posudku k záměru posuzovanému ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 09.12.2014
Veřejná vyhlášky stavebního úřadu č.j. MCBSLA/05866/14/OVÚR/Mach - Rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení pro změnu staveb v areálu společnosti DIEFFENBACHER – CZ, hydraulické lisy s.r.o., Řípská 15, Brno
Výzva k odstranění vraků
Veřejná vyhláška stavebního úřadu: o doručení písemnosti veřejnou vyhláškou ve věci: „Stavba pro reklamu parc.č. 494/2" panu Jiřímu Jahnovi, Husova 165/5, 602 00 Brno.
Veřejná vyhláška stavebního úřadu: sdělení a výzva „Kabelová trasa - napojení Tuřanka 115“
Záměr - pronájem nebytového prostoru - místnost č.15, Dědická 898/3, Brno
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 25.11.2014
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.11.2014

◄  Zpět na článek