Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 24.09.2017
  Svátek má Jaromír, zítra Zlata

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz




NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru





Úvodní stránkaArchiv (Zprávy z radnice) ► Zprávy z radnice - listopad

11.12.2003

Zprávy z radnice - listopad

Vážení občané,
 
Letos již naposled Vás seznamuji s nejdůležitějšími usneseními, které Zastupitelstvo a Rada naší městské části přijala na svých pravidelných zasedáních. Jednání Zastupitelstva bylo svoláno na 6.11.2003 a jednání předcházela schůze Rady městské části Brno-Slatina.
 
Před zahájením jednání zastupitelstva byl uskutečněn pietní akt u pomníků padlých k 85 výročí české státnosti (28 říjen 1918) a 85 výročí udělení městu Brnu statutu českého města (6.11.1918).
 
Podle schváleného programu zastupitelstva byla projednána a přijata následující usnesení:
 
Hospodaření s rozpočtem
 • Schváleny výsledky hospodaření za období leden až září 2003 s příjmy ve výši 37,4 mil Kč financováním 10,4 mil Kč a výdaji ve výši 39,6 mil Kč. Čerpání rozpočtu za uplynulé období je vyvážené.
 • Rozpočtová opatření k přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami (přijaty finanční prostředky na uspořádání mimořádných voleb do senátu a přijat příspěvek od obce Pozořice za docházku dětí do mateřské školky ve Slatině).
 • Odepsán dluh firmy KMW, spol. s.r.o. Želešice z důvodů nedobytnosti pohledávky ve výši 81 tis Kč (úmrtí majitele).
 
Bytový odbor
 • Schváleny výsledky hospodaření za období leden až září 2003 výnosy ve výši 16.722 tis Kč a náklady ve výši 9.566 tis. Kč
 • Schválena úprava plánu hospodaření VHČ na rok 2003 .
 
Klub důchodců
 • Na základě nové právní úpravy bylo nutné upravit i vztah městské části ke Klubu důchodců. Městská část se zavázala, že právní úpravy nebudou mít žádný vliv na podporu činnosti klubu seniorů a klub bude provozován na základě platné vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb.
 
Pojmenování náměstí v lokalitě Přední Šlapanská
 • Zastupitelstvo přijalo návrh na pojmenování nového náměstí v lokalitě Přední Šlapanská na Náměstí praotce Čecha.
 
 
Schůze Rady městské části Brno-Slatina, která se konala týden po zasedání Zastupitelstva přijala a schválila následující usnesení:
 
Hospodaření s rozpočtem
 • Peněžní dar ve výši 20.000,- Kč od fy S.P.M.B. a.s. předaný městské části Brno-Slatina.
 
Bytový odbor
 • Schválila úpravy nájemních smluv s nájemníky u kterých končila platnost nájemních smluv. Nájemce, který řádně hradí nájemné za používání bytu, bude nová nájemní smlouva uzavřena na neurčitou dobu. V případě špatné platební morálky, smlouva bude uzavřena na určitou dobu.
 • Projednáno neoprávněné používání bytu v době Rousinovská 20 s tím, že bytový odbor podá u soudu žalobu na vyklizení bytu.
 
Hospodaření s majetkem
 • Odsouhlasila zachování pískovišť na licích Vlárská, Vlnitá, Bučovická, Strážnická, Kroměřížská, Rousinovská, Dědická, Hliník a Mikulčická. Uvedená dětská hřiště budou postupně upravována ve smyslu zákona 258/2000Sb., v plném znění. Všechna pískoviště budou ohrazena a hřiště budou doplňovány hracími prvky. Ostatní neuvedená dětská hřiště budou asanována.
 
Rozšíření hřbitova
 • Požádat správu hřbitovů města Brna , p.o. a odbor Životního prostředí města Brna o souhlas s vypracováním dokumentace na rozšíření stávajícího pohřebiště k ulici Za hřbitovem.
 
Změna ÚpmB – lokalita Za školou
 • Na základě doporučení Komise pro rozvoj Rada projednala a na nejbližším zasedání navrhne ZMČ projednat změnu ÚpmB v lokalitě Za školou, spočívající ve změně plochy PZ (plocha zemědělsky využívána) na plochu BO ( plocha pro bydlení). Změna logicky navazuje na celkovou koncepci řešení územního plánu.

 

Ing. Jiří Navrátil, starosta


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zprávy z radnice - listopad


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku